„Wspieranie działań z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, z uwzględnieniem roli lidera grupy”

„Wspieranie działań z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, z uwzględnieniem roli lidera grupy”

STOWARZYSZENIE „OD NOWA” STOWARZYSZENIE „OD NOWA” Informujemy, że złożony w lutym 2022 r. wniosek w konkursie na realizację zadania publicznego organizowany przez UMWW w Poznaniu w ramach „Wspieranie działań z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego uczestnictwa w...