DO DZIEŁA! Od maja do listopada bieżącego roku w Wielkopolskim Samorządowym Zespole Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej jest realizowane zadanie „ZWIERCIADŁO – SZTUKA W RESOCJALIZACJI” o charakterze diagnozująco – rozwijającym oraz poznawczo – edukacyjnym, którego głównym celem jest wspieranie działań związanych z rozwijaniem talentów, pasji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, a w szczególności wychowanek Ośrodka w Cerekwicy Nowej. Niniejszy projekt stanowi alternatywę ukazującą możliwości wartościowego spędzania czasu wolnego poprzez rozwój zainteresowań i pasji w kontrze do zachowań niepożądanych. W swoich założeniach zadanie nawiązuje do metod twórczej resocjalizacji. Dzięki projektowi wychowanki będą mogły rozpoznać swoje zainteresowania teatrem jako obiektem, jako miejscem, gdzie zachodzi interakcja aktor – widz i widz – aktor, rozpoznać bądź rozwinąć potencjał aktorski, malarski, graficzny biorąc udział w warsztatach teatralnych, konkursie plastycznym, stać się twórczyniami inscenizacji – aktorkami poprzez udział w przedstawieniu podsumowującym niniejsze działanie. Wartością projektu jest również szeroko pojęte uczestnictwo w kulturze jako odbiorca i twórca, uświadomienie znaczenia kultury w naszym życiu oraz zachęcenie wychowanek do umiejętnego korzystania z jej dóbr w celach rozwojowych.
Projekt współfinansowany przez:
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Stowarzyszenie OD NOWA
JM., MS., RP.