Zamówienia , projekty

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej
63-233 Jaraczewo
Sekretariat Ośrodka
Tel/fax 062 7409701
Dyrektor Ośrodka
Tel 062 7409781
Strona WWW
cerekwica-mow.pl
Email Ośrodka
cerekwica-mow@home.pl

Data zamieszczenia:19.02.2024r.
Data usunięcia:

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej informuję, że na platformie Biuletynu Zamówień Publicznych, prowadzone jest postępowanie o numerze 2024/BZP 00204920 z dnia 16.02.2024 r.  dotyczące zadania pn. ”Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej , Cerekwica Nowa 1, 63-233 Jaraczewo”

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia:12.01.2024r.
Data usunięcia:

 Plan postępowań  o udzielenie zamówień na rok 2024. Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.01.2024 r. nr 2024/BZP 00032484/01/P

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia:12.01.2024r.
Data usunięcia:

 Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej informuję, że na platformie Biuletynu Zamówień Publicznych, prowadzone jest postępowanie o numerze 2024/BZP 00032405 z dnia 12.01.2024 r.  dotyczące zadania pn. ”Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej , Cerekwica Nowa 1, 63-233 Jaraczewo”

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 6.06.2023r.
Data usunięcia:

 „Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej informuję, że na platformie Biuletynu Zamówień Publicznych, prowadzone jest postępowanie o numerze 2023/BZP 00249850 dotyczące zadania pn. ” Wymiana nawierzchni alejek na terenie pałacowo -parkowym WSZPT-W w Cerekwicy Nowej”

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 18.05.2023r.
Data usunięcia:

  „Wymiana nawierzchni alejek na terenie pałacowo-parkowym w WSZPT-W

w Cerekwicy Nowej”. 

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 09.05.2023r.
Data usunięcia:

Dostawa gazu ziemnego zaazotowanego

Ogłoszenia i dokumenty postępowania utworzone w systemie

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 16.01.2023r.
Data usunięcia:

Plan postępowań  o udzielenie zamówień na rok 2023
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.01.2023 nr 2023/BZP 00033663/01/P.

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 21.06.2022r.
Data usunięcia:

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej informuję,                        że na platformie Biuletynu Zamówień Publicznych, prowadzone jest postępowanie o numerze ZP/3/2022 dotyczące zadania pn. „Poprawa stanu technicznego budynku mieszkalnego nr 6”.

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 26.05.2022r.
Data usunięcia:

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej informuje,                        że na platformie Biuletynu Zamówień Publicznych, prowadzone jest postępowanie o numerze ZP/2/2022 dotyczące zadania pn. „ Odbudowa opłotowania”.

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 27.04.2022r.
Data usunięcia:

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej informuję,                że na platformie Biuletynu Zamówień Publicznych, prowadzone jest postępowanie o numerze ZP/1/2022 dotyczące zadania pn. „ Odbudowa opłotowania”.

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 12.04.2022r.
Data usunięcia:

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

pn. „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych”

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 15.03.2022r.
Data usunięcia:

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych  w Cerekwicy Nowej zaprasza do złożenia oferty w ramach zadania pn. „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych”

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 18.02.2022r.
Data usunięcia:

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty

 w ramach zadania pn. „ Zakup samochodu”

 

 

 

 

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych  w Cerekwicy Nowej zaprasza do złożenia oferty w ramach zadania pn. „Zakup samochodu”.

Ofertę proszę złożyć do dnia 17 lutego 2022 r.  w formie papierowej na adres ośrodka:

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej

Cerekwica Nowa

63-233 Jaraczewo

Wszelkich informacji udziela p. Jolanta Fogt

Tel. 62 740 97 03  lub e-mail:  cerekwica-mow@home.pl

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 26.01.2022r.
Data usunięcia:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej inwestycji   

pn. ,, Zakup wyposażenia dydaktycznej kuchni gastronomicznej”.

 

 

 

 

 

Plan postępowań  o udzielenie zamówień na rok 2021

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.12.2021 nr 2021/BZP 00037859/02/P

 

 

Strona prowadzonego postępowania jest dostępna TUTAJ

 

 

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno–Wychowawczych  w Cerekwicy Nowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania remontowego pn. „Przystosowanie pomieszczenia na świetlicę socjoterapeutyczną wraz z zakupem wyposażenia”.

Ofertę proszę złożyć do dnia 15 października 2021r. w formie elektronicznej na adres e-mail: cerekwica-mow@home.pl lub ksiegowosc@cerekwica-mow.pl lub w formie  papierowej na adres ośrodka:

Wielkopolski Samorządowy Zespół

Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej Cerekwica Nowa, 63-233 Jaraczewo

Wszelkich informacji udziela p. Hanna Stanisławska (tel. 62 7409701 w. 24 lub e-mail: ksiegowosc@cerekwica-mow.pl)

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2021/BZP 00038412/01 w dniu 2021-04-22 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Data zamieszczenia: 12.04.2022r.
Data usunięcia:

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

pn. „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych”

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 12.04.2022r.
Data usunięcia:

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

pn. „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych”

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 15.03.2022r.
Data usunięcia:

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych  w Cerekwicy Nowej zaprasza do złożenia oferty w ramach zadania pn. „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych”

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 18.02.2022r.
Data usunięcia:

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty

 w ramach zadania pn. „ Zakup samochodu”

 

 

 

 

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych  w Cerekwicy Nowej zaprasza do złożenia oferty w ramach zadania pn. „Zakup samochodu”.

Ofertę proszę złożyć do dnia 17 lutego 2022 r.  w formie papierowej na adres ośrodka:

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej

Cerekwica Nowa

63-233 Jaraczewo

Wszelkich informacji udziela p. Jolanta Fogt

Tel. 62 740 97 03  lub e-mail:  cerekwica-mow@home.pl

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 26.01.2022r.
Data usunięcia:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej inwestycji   

pn. ,, Zakup wyposażenia dydaktycznej kuchni gastronomicznej”.

 

 

 

 

 

Plan postępowań  o udzielenie zamówień na rok 2021

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.12.2021 nr 2021/BZP 00037859/02/P

 

 

Strona prowadzonego postępowania jest dostępna TUTAJ

 

 

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno–Wychowawczych  w Cerekwicy Nowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania remontowego pn. „Przystosowanie pomieszczenia na świetlicę socjoterapeutyczną wraz z zakupem wyposażenia”.

Ofertę proszę złożyć do dnia 15 października 2021r. w formie elektronicznej na adres e-mail: cerekwica-mow@home.pl lub ksiegowosc@cerekwica-mow.pl lub w formie  papierowej na adres ośrodka:

Wielkopolski Samorządowy Zespół

Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej Cerekwica Nowa, 63-233 Jaraczewo

Wszelkich informacji udziela p. Hanna Stanisławska (tel. 62 7409701 w. 24 lub e-mail: ksiegowosc@cerekwica-mow.pl)

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2021/BZP 00038412/01 w dniu 2021-04-22 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane
Termomodernizacja i przebudowa budynku nr 5 położonego na terenie Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej
Specyfikacja warunków zamówienia
Szczegóły postępowania
Załącznik – pozwolenia
Załącznik – projekty
Załącznik – kosztorys ofertowy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna
Załącznik do SWZ
 Data zamieszczenia: 25.03.2021r.
Data usunięcia:

Nazwa inwestycji: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych.

Cele projektu:
Szkoła będzie posiadać pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice  stosowanej  w zawodzie,  aby zapewnić osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia  określonych  w  podstawie  programowej  kształcenia  w  zawodzie  szkolnictwa  branżowego  oraz umożliwić przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych

Planowane efekty:
W Branżowej Szkole I st. w WSZPTW od roku 2020/2021 realizowane będzie kształcenie w trzech oddziałach, dla 42 uczennic. Zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzić będzie dwóch nauczycieli zawodu oraz nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących. Ponadto zgodnie z reformą szkolnictwa branżowego szkoła przeprowadzi po raz pierwszy egzaminy zawodowe (BS I st. po szkole podstawowej) do czego niezbędne jest właściwe wyposażenie samodzielnych stanowisk egzaminacyjnych.
Wartość projektu: 2 225 245,00
Wkład Funduszy Europejskich: 1 531 275,00

 

 

Data zamieszczenia: 25.03.2021r.
Data usunięcia:

Nazwa zadania: Konserwacja elementów drewnianych dachu i elewacji
Wartość zadania: 38 979,85
Środki: UMWW

 

 

 

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 15.02.2021r.
Data usunięcia:

Dyrektor WSZPT-W w Cerekwicy Nowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania remontowego pn.”Konserwacja elementów drewnianych dachu i elewacji” na budynkach wchodzących w skład Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno- Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

Ofertę proszę złożyć do dnia 28 lutego 2021r. w formie elektronicznej na adres: tomasz@cerekwica-mow.pl ; lub papierowej na adres ośrodka:

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, 63-233 Jaraczewo.

Wszelkich informacji udziela p. Tomasz Sobczak (mob. 509-684-379 lub e-mailowo tomasz@cerekwica-mow.pl).

 

 

 

 

Pozwolenie na budowę dl WSZPT-W w Cerekwicy Nowej obejmująca przebudowę i termomodernizację budynku nr 5 w Cerekwicy Nowej na dz. nr 91. Decyzja nr 132/2019 z dnia 04.03.2019