Zamówienia , projekty

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej
63-233 Jaraczewo
Sekretariat Ośrodka
Tel/fax 062 7409701
Dyrektor Ośrodka
Tel 062 7409781
Strona WWW
cerekwica-mow.pl
Email Ośrodka
cerekwica-mow@home.pl

Data zamieszczenia: 
Data usunięcia:

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023r.

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 28.02.2024r.
Data usunięcia:

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej informuję, że na platformie Biuletynu Zamówień Publicznych, prowadzone jest postępowanie o numerze 2024/BZP 00221501 z dnia 27.02.2024 r. dotyczące zadania pn. „Dostawa gazu ziemnego zaazotowanego na potrzeby obiektów Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej ””

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia:19.02.2024r.
Data usunięcia:

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej informuję, że na platformie Biuletynu Zamówień Publicznych, prowadzone jest postępowanie o numerze 2024/BZP 00204920 z dnia 16.02.2024 r.  dotyczące zadania pn. ”Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej , Cerekwica Nowa 1, 63-233 Jaraczewo”

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia:12.01.2024r.
Data usunięcia:

 Plan postępowań  o udzielenie zamówień na rok 2024. Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.01.2024 r. nr 2024/BZP 00032484/01/P

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia:12.01.2024r.
Data usunięcia:

 Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej informuję, że na platformie Biuletynu Zamówień Publicznych, prowadzone jest postępowanie o numerze 2024/BZP 00032405 z dnia 12.01.2024 r.  dotyczące zadania pn. ”Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej , Cerekwica Nowa 1, 63-233 Jaraczewo”

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 6.06.2023r.
Data usunięcia:

 „Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej informuję, że na platformie Biuletynu Zamówień Publicznych, prowadzone jest postępowanie o numerze 2023/BZP 00249850 dotyczące zadania pn. ” Wymiana nawierzchni alejek na terenie pałacowo -parkowym WSZPT-W w Cerekwicy Nowej”

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 18.05.2023r.
Data usunięcia:

  „Wymiana nawierzchni alejek na terenie pałacowo-parkowym w WSZPT-W

w Cerekwicy Nowej”. 

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 09.05.2023r.
Data usunięcia:

Dostawa gazu ziemnego zaazotowanego

Ogłoszenia i dokumenty postępowania utworzone w systemie

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 16.01.2023r.
Data usunięcia:

Plan postępowań  o udzielenie zamówień na rok 2023
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.01.2023 nr 2023/BZP 00033663/01/P.

 

 

 

 

 

Data zamieszczenia: 21.06.2022r.
Data usunięcia:

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej informuję,                        że na platformie Biuletynu Zamówień Publicznych, prowadzone jest postępowanie o numerze ZP/3/2022 dotyczące zadania pn. „Poprawa stanu technicznego budynku mieszkalnego nr 6”.