Zadania remontowe pn. ,,Przystosowanie pomieszczenia na świetlicę socjoterapeutyczną

wraz z zakupem wyposażenia’’

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej
63-233 Jaraczewo
Sekretariat Ośrodka
Tel/fax 062 7409701
Dyrektor Ośrodka
Tel 062 7409781
Strona WWW
cerekwica-mow.pl
Email Ośrodka
cerekwica-mow@home.pl
Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno–Wychowawczych  w Cerekwicy Nowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania remontowego pn. „Przystosowanie pomieszczenia na świetlicę socjoterapeutyczną wraz z zakupem wyposażenia”.

Ofertę proszę złożyć do dnia 15 października 2021r. w formie elektronicznej na adres e-mail: cerekwica-mow@home.pl lub ksiegowosc@cerekwica-mow.pl lub w formie  papierowej na adres ośrodka:

Wielkopolski Samorządowy Zespół

Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej Cerekwica Nowa, 63-233 Jaraczewo

Wszelkich informacji udziela p. Hanna Stanisławska (tel. 62 7409701 w. 24 lub e-mail: ksiegowosc@cerekwica-mow.pl)

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania pn.  ” Przystosowanie pomieszczenia na świetlicę socjoterapeutyczną wraz z zakupem wyposażenia. ” 

 

Zakończenie zadania remontowego pn. 

” Przystosowanie pomieszczenia na świetlicę socjoterapeutyczną wraz z zakupem wyposażenia. ”