Ogłoszenia o naborach

 

Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego na wolne stanowisko urzędnicze kierownik działu administracji 

 

 

 

 

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

 

 

 

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

 

 

 

 

 

Konkurs na stanowisko inspektora w WSZPT-W
w Cerekwicy Nowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na stanowisko inspektora w WSZPT-W
w Cerekwicy Nowej.