Dokumenty do pobrania

INFORMACJA DO RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

Szkolny zestaw podręczników

Szkolny zestaw programów nauczania

 

Zmiana dziennej stawki za wyżywienie

Plan Pracy Ośrodka 2023 / 2024

Procedura kwarantanny

Polityka prywatności

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19

Regulamin rekrutacji do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Podanie o przyjęcie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Wniosek o przepustkę