Dokumenty do pobrania

INFORMACJA DO RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

Zmiana dziennej stawki za wyżywienie

Plan Pracy Ośrodka 2021 – 2022

Tygodniowy plan zajęć specjalistycznych

Procedura kwarantanny

Polityka prywatności

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19