Zadanie inwestycyjne:

„ Poprawa stanu technicznego budynku nr 6 ”

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej
63-233 Jaraczewo
Sekretariat Ośrodka
Tel/fax 062 7409701
Dyrektor Ośrodka
Tel 062 7409781
Strona WWW
cerekwica-mow.pl
Email Ośrodka
cerekwica-mow@home.pl

Zadanie inwestycyjne:    „ Poprawa stanu technicznego budynku nr 6 ”

 

Inwestor :     Samorząd Województwa Wielkopolskiego