Zadania 2022

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej
63-233 Jaraczewo
Sekretariat Ośrodka
Tel/fax 062 7409701
Dyrektor Ośrodka
Tel 062 7409781
Strona WWW
cerekwica-mow.pl
Email Ośrodka
cerekwica-mow@home.pl

1. Nazwa Zadania:

„Odnowienie malatury oraz wymiana tapicerki foteli w budynku internatu B”

2. Zakres rzeczowy:

 • przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania,
 • malowanie ścian i sufitów,
 • rozebranie starej tapicerki z foteli jedno i dwuosobowych,
 • uzupełnienie w brakujących miejscach pianki, 
 • założenie nowej tapicerki,

3. Okres realizacji zadania:

Lipiec – sierpień 2022

4. Zadanie sfinalizowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

5. Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem remontu

6. Dokumentacja fotograficzna po zakończonym remoncie

1. Nazwa Zadania:

„Remont klatki schodowej  budynku szkoły”

2. Zakres rzeczowy:

 • demontaż drewnianych stopni,
 • renowacja stopni,
 • usunięcie warstw farby,
 • wymiana uszkodzonych elementów,
 • lakierowanie,
 • usunięcie warstw farby z elementów stalowych konstrukcji schodów metodą strumieniowo-ścierną,
 • wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji,
 • malowanie stalowych elementów schodów,
 • przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania,
 • wykonanie warstwy ochronnej ściany (lamperii) z tynku żywicznego,
 • malowanie pozostałych powierzchni ścian i sufitów,
 • montaż odnowionych stopnic drewnianych.

3. Okres realizacji zadania:

Lipiec – sierpień 2022

4. Zadanie sfinalizowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

5. Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem remontu

6. Dokumentacja fotograficzna po zakończonym remoncie

1. Nazwa Zadania:

„Remont pomieszczenia izolacyjnego z przebudową łazienki w budynku internatu A (pałac)”

2. Zakres rzeczowy:

 • rozbiórka ścianki wydzielającej łazienkę,
 • wykonanie ścianki w nowym miejscu,
 • przebudowa instalacji sanitarnych łazience,
 • wykonanie okładzin ścian i posadzki z płytek ceramicznych,
 • montaż urządzeń sanitarnych (umywalki, kabiny natryskowej, miski ustępowej),
 • przygotowanie powierzchni ścian i sufitów izolatki do malowania,
 • malowanie ścian i sufitów.

3. Okres realizacji zadania:

Lipiec – sierpień 2022

4. Zadanie sfinalizowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

5. Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem remontu

6. Dokumentacja fotograficzna po zakończonym remoncie

1. Nazwa Zadania:

„Zakup samochodu”

2. Zakres rzeczowy:

Zakup samochodu 9-osobowego, typu bus.

3. Okres realizacji zadania:

Rok 2022

4. Zadanie sfinalizowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

1. Nazwa Zadania:

„Poprawa stanu technicznego budynku nr 6”

2. Zakres rzeczowy:

a) położenie nowej elewacji i elementów zewnętrznych budynku,

b) poprawa stanu technicznego dachu,

c) wymiana elementów konstrukcji dachowej i pokrycia dachu,

d) odbudowanie kominów 4 szt.

3. Okres realizacji zadania:

Rok 2022

4. Zadanie sfinalizowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

5. Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem remontu

6. Dokumentacja fotograficzna po zakończonym remoncie

1. Nazwa Zadania:

„Odbudowa opłotowania”

2. Zakres rzeczowy:

a) odbudowa opłotowań drewnianych na podmurówce

b) odbudowa opłotowań obiektu siatką powlekaną,

c) odbudowa isyniejącego ogrodzenia murowanego z kamienia łupanego z zachowaniem technologii i jego parametrów technicznych,

3. Okres realizacji zadania:

Rok 2018 -2023

4. Zadanie sfinalizowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego 

5. Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem remontu.