BIP

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej
63-233 Jaraczewo
Sekretariat Ośrodka
Tel/fax 062 7409701
Dyrektor Ośrodka
Tel 062 7409701 wew.22
Strona WWW
cerekwica-mow.pl
Email Ośrodka
cerekwica-mow@home.pl

Inspektor Ochrony Danych  – Adam Korzuch

 e-mail:korzuch@infoic.pl 

Dane do wystawiania faktur:

Nabywca:
Województwo Wielkopolskie
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
NIP 778 13 46 888

Odbiorca:
Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno- Wychowawczych w Cerekwicy Nowej
Cerekwica Nowa
63-233 Jaraczewo

Numery REGON

  • WSZPT-W w Cerekwicy Nowej   –   381235570
  • Szkoła Podstawowa Specjalna  – 367498174
  • Liceum Ogólnokształcące  Specjalne – 381243144
  • Branżowa szkoła I Stopnia Specjalna – 251593178
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 001098805
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 381242908 

Numery rachunków bankowych:

Rachunek bieżący   –   PKO BP   85 1020 4027 0000 1402 1520 4133

Rachunek WRD      –   PKO BP   20 1020 4027 0000 1302 1520 4188