„ZWIERCIADŁO – SZTUKA W RESOCJALIZACJI”

1)

            10 czerwca w naszej placówce odbyło się plenerowe spotkanie organizacyjne             w zakresie realizacji projektu „ZWIERCIADŁO – SZTUKA W RESOCJALIZACJI” – dotyczyło zbliżającego się wydarzenia czyli wycieczki do Teatru Nowego w Poznaniu. Podczas spotkania zostały omówione kwestie harmonogramu dnia i przygotowania się do zajęć jakie czekały na uczestniczki w teatrze, omówione zostały również zasady jakimi należy posługiwać się podczas wizyty w teatrze z zachowaniem zasad kultury i szacunku oraz zasady bezpiecznego podróżowania i zachowania poza  Ośrodkiem.

2)

W naszym Ośrodku 22 maja bieżącego roku odbyło się spotkanie organizacyjne z wychowankami naszej placówki dotyczące realizacji projektu „ZWIERCIADŁO – SZTUKA W RESOCJALIZACJI”. Dziewczęta zostały zapoznane z celami i zadaniami projektu, który skierowany jest do nich w celu rozpoznania i rozwijania talentów i pasji artystycznych (aktorskich, plastycznych). Koordynatorzy projektu w zachęcający do udziału sposób opowiedzieli dziewczętom o możliwościach jakie daje projekt, co dzięki oferowanym działaniom uzyskują, że udział  w projekcie jest alternatywną i twórczą formą spędzania czasu wolnego,  w sposób właściwy w kontrze do podejmowania przez dziewczęta zachowań ryzykownych. Wpływa na wiele obszarów ich funkcjonowania, jest ciekawy przez co edukuje, rozwija i wychowuje spełniając przy tym rolę resocjalizacyjną i socjoterapeutyczną.

3)

TEATR NOWY OD KULIS! 12 czerwca bieżącego roku 45 wychowanek i 5 opiekunów wolontariuszy Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej w ramach projektu „ZWIERCIADŁO – SZTUKA  W RESOCJALIZACJI” brało udział  w wycieczce do Teatru Nowego w Poznaniu. Celem wycieczki było zwiedzanie Teatru Nowego od kulis, wzięcie udziału w warsztatach z aktorami oraz uczestnictwo w pokazie charakteryzacji. Niniejsza wycieczka była wydarzeniem niezwykłym i cennym, dostarczyła wszystkim uczestnikom niezapomnianych doświadczeń i inspiracji. Podczas spaceru w teatralnych kulisach wychowanki odkrywały magię organizacji spektakli, tajemnice techniczne związane  z oświetleniem i dźwiękiem, zajrzały do garderoby i rekwizytorni oraz na dwie z trzech scen Teatru Nowego – na trzeciej trwał właśnie egzamin. Dziewczęta dowiedziały się jak wiele osób pracuje nad spektaklem, począwszy od zaadaptowania scenariusza poprzez scenografię i kostiumy, charakteryzację i rekwizyty oraz oświetlenie i dźwięk. Już sam spacer w arkanach teatralnych rozbudzał u wielu wychowanek wyobraźnię i zainteresowanie teatrem jako całością. Niezwykle magiczne jest również to, że w środku teatru rośnie drzewo… Ważnym elementem naszej wizyty były warsztaty z aktorami, podczas których dziewczęta brały udział w rozgrzewce przygotowującej do próby teatralnej – ćwiczenia rozluźniające całe ciało, ćwiczenie aparatu mowy. Wychowanki brały udział w ćwiczeniach – „mini inscenizacjach” jak sprzedaż emocji tylko spojrzeniem, krótka inscenizacja na podstawie poezji Andrzeja Bursy, zainscenizowanie sytuacji wizyty w poczekalni u dentysty. Te jakże wyjątkowe i cenne zajęcia uczyły przede wszystkim otwartości na nowe, rozwijające sytuacje i aktywności, wrażliwości i kreatywności, poszukiwania w sobie charakterystycznych cech oraz wyrażania emocji. Ostatnim punktem naszych peregrynacji teatralnych był pokaz charakteryzacji , w czasie którego chętne dziewczęta przechodziły metamorfozy: min.:  z młodej dziewczyny w staruszkę, z kobiety w mężczyznę, z krótkich włosów w długie itp. . Wszystkie metamorfozy były okraszone opowieściami o przemianie, która działa się na naszych oczach, co niesamowicie wpływało na wyobraźnię i odbiór sytuacji, działa się magia – nie będziemy zdradzać szczegółów, ale serdecznie zachęcamy i namawiamy do odwiedzenia Teatru Nowego. Teatr to nie tylko miejsce, w którym oglądamy spektakle, to miejsce tętniące sztuką, nie tylko na scenie, sztuka dzieje się również za kulisami i wypełniony jest nią każdy centymetr teatru. Nie trzeba być aktorem, można odkryć w sobie talent, zainteresowanie charakteryzacją, wykonywaniem scenografii, a może zostać rekwizytorem – kontakt z pracownikami teatru był bardzo inspirujący, zachęcający do realizowania swoich marzeń o pracy w świecie sztuki i kultury.

Swoją wiedzą i umiejętnościami dzielili się z dziewczętami podczas warsztatów aktorzy:

Pani Martyna Zaremba – Maćkowska

Pan Waldemar Szczepaniak

Przez kulisy przeprowadziła nas i w ciekawy sposób opowiadała i zdradzała ciekawostki oraz anegdoty z życia rekwizytów:

            Pani Anna Wawrzyniak – Organizator Pracy Artystycznej

W magiczny świat charakteryzacji zabrała nas nadzwyczajna kobieta:

            Pani Alina Magnus – Burkiciak

Wszystko to było możliwe dzięki Pani Agnieszce Chełkowskiej – Madej oraz Panu Markowi Grześkowiakowi, którzy odpowiadali za organizację całego przedsięwzięcia.

Serdecznie Państwu dziękujemy 🙂 

 

4) 

Warsztaty rozwijające aparat mowy – dykcja i intonacja – i o co w tym chodzi?

            W ramach projektu „ZWIERCIADŁO – SZTUKA W RESOCJALIZACJI” 18 czerwca bieżącego roku w naszej placówce odbyła się pierwsza tura warsztatów rozwijających aparat mowy. Dziewczęta uczestniczące w warsztatach wykonywały ćwiczenia rozciągające i rozluźniające całe ciało, ćwiczenia oddechowe wprowadzające do właściwego warsztatu jakim była praca nad dykcją i intonacją. Poprawna wymowa, staranność w wysławianiu korzystnie wpływa na pewność siebie, pozwala czuć się pewniej,   a intonacja wpływa np.: na właściwe wyrażanie emocji lub oddanie specyficznego charakteru danej wypowiedzi, a więc niesie ze sobą znaczenie – co pozwala właściwie odebrać  i zrozumieć graną przez aktora rolę czy sytuację. Dykcja i intonacja ważna dla aktorów, ale również niezwykle ważna w dzisiejszym świecie, aby być właściwie i dobrze zrozumianym oraz właściwie i dobrze rozumieć innych. Wszystko w tym działaniu i zadaniu sprowadza się do komunikacji – komunikacji intrapersonalnej i interpersonalnej czyli ze sobą samym i  z otoczeniem. Reasumując uczestniczki warsztatów zyskują pewność siebie, a także uczą się wyrażania emocji i właściwej komunikacji, a to nie pozostaje bez znaczenia dla dziewcząt zagrożonych niedostosowaniem lub demoralizacją. Poprzez rozwijanie umiejętności aktorskich nabywają kompetencji społecznych.

 

J.M., M.S., R.P.