Ogłoszenia

Spotkanie wigilijno-opłatkowe 2022r.

 

INFORMACJA DO RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

Zarządzenie nr 14 / 2022 z dnia 05.08.2022r.

w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej inwestycji   pn. ,, Zakup wyposażenia dydaktycznej kuchni gastronomicznej”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Edukacyjny „Czyste Powietrze”

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana dziennej stawki za wyżywienie