Ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE !

UCZENNICE NASZEGO OŚRODKA ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W SZKOLNYM KONKURSIE LITERACKIM MOJA DROGA MAMO!

ZADANIE KONKURSOWE POLEGA NA NAPISANIU PRACY PISEMNEJ
W WYBRANEJ FORMIE:
LIST, OPOWIADANIE LUB WIERSZ

PRACE NALEŻY NAPISAĆ DO 17 MAJA 2021
I ZŁOŻYĆ DO PANI MARZENY STRABURZYŃSKIEJ LUB  PANI KRYSTYNY SKUBIDY.

Prace  muszą liczyć min. 200 wyrazów, a wiersz min.
4 strofy. Proszę zadbać również o estetykę zapisu.

M.STRABURZYŃSKA, K. SKUBIDA

Rozmiar czcionki
Kontrast