Rządowy program KLUB

Stowarzyszenie OD NOWA przeszło pozytywną weryfikację wniosku w ramach rządowego programu KLUB – edycja 2024r. i otrzymało dofinansowanie w wysokości 12 tyś złotych na prowadzenie działalności.

Program finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
Cele Programu
• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,
• wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
• inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
• stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału
infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.