BIP

Majątek Placówki

Zbiorcze zestawienie wartościowe mienia – stan na dzień 01.01.2021r.
data zamieszczenia: 2021-01-21
data usunięcia:
Sprawozdanie finansowe za 2018r.
data zamieszczenia: 2019-05-09
data usunięcia:
Sprawozdanie finansowe za 2019r.
data zamieszczenia: 2020-06-25
data usunięcia:

Sprawozdanie finansowe za 2020r.
data zamieszczenia: 2021-06-09
data usunięcia:

Sprawozdanie finansowe za 2021r.
data zamieszczenia: 2022-06-08
data usunięcia:

Sprawozdanie finansowe za 2022r.
data zamieszczenia: 2023-05-09
data usunięcia:

Sprawozdanie finansowe za 2023r.
data zamieszczenia: 2024-05-03
data usunięcia: