BIP

Ewidencja i rejestry :

 • Księga uczniów
 • Księga arkuszy ocen
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Księga upoważnień
 • Rejestr legitymacji szkolnych
 • Rejestr legitymacji służbowych nauczycieli
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr pism wychodzących i przychodzących
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 • Rejestr umów i zleceń
 • Rejestr pieczęci służbowych
 • Rejestr pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze
 • Rejestr dokumentacji archiwalnej
 • Ewidencja czasu pracy
 • Rejestr zaświadczeń wydanych przez komisję kwalifikacyjną
 • Rejestr decyzji administracyjnych o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Dokumentacja ochrony danych osobowych RODO