BIP
Kierownictwo jednostki

Organ kierujący – Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Kierownikiem jednostki jest Dyrektor działający na mocy Uchwały Nr 5186/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2022r.

 • Dyrektor Placówki   – Małgorzata Grenda
  Tel 062 7409723 wew. 20
  e-mail: cerekwica-mow@home.pl ;     63-233 Jaraczewo, Cerekwica Nowa 1
 • Wicedyrektor do spraw opiekuńczo-resocjalizacyjnych  – Karolina Kosmowska
  Tel 062 7409723 wew. 29
  e-mail: cerekwica-mow@home.pl ;     63-233 Jaraczewo, Cerekwica Nowa 1
 • Wicedyrektor do spraw dydaktyczno-resocjalizacyjnych  – Maciej Kucman
  Tel 062 7409723 wew. 25
  e-mail: cerekwica-mow@home.pl ;     63-233 Jaraczewo, Cerekwica Nowa 1

 

 W sprawach skarg i wniosków w zakresie działania jednostki dyrektor przyjmuje interesantów w poniedziałki, w godz. 10.00 – 14.00.

 

 

 

Redaktor BIP  – Jacek Krawczyk