BIP
Kierownictwo jednostki

Organ kierujący – Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Kierownikiem jednostki jest Dyrektor działający na mocy Uchwały Nr 2225/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2020r.

  • Dyrektor Placówki   – Karolina Kosmowska
    Tel 062 7409701 wew. 20
    e-mail: cerekwica-mow@home.pl ;     63-233 Jaraczewo, Cerekwica Nowa 1
  • Wicedyrektor do spraw dydaktyczno-resocjalizacyjnych  – Małgorzata Grenda
    Tel 062 74097701 wew. 25
    e-mail: cerekwica-mow@home.pl ;     63-233 Jaraczewo, Cerekwica Nowa 1

 

 W sprawach skarg i wniosków w zakresie działania jednostki dyrektor przyjmuje interesantów w poniedziałki, w godz. 10.00 – 14.00.

 

 

 

Redaktor BIP  – Jacek Krawczyk