Rady pedagogiczne, szkolenia

Posiedzenie rady pedagogicznej szkoleniowej odbędzie się 20 kwietnia 2021r., o godz. 15.30
Temat: „Problematyka uzależnień”. Szkolenie odbędzie się w sali sportowej.

Posiedzenie rady pedagogicznej szkoleniowej  –  25 marca 2021r., o godz. 16.00-19.00
Temat: “Narzędzia i zasoby cyfrowe – w ramach programu “Aktywnatablica”. Szkolenie w formie on-line.

Posiedzenie rady pedagogicznej szkoleniowej –  9 marca 2021r., o godz. 16.00.

Temat: „Neurodydaktyka-edukacja nowej generacji”. Szkolenie w formie on-line.

Śródroczna, klasyfikacyjna rada pedagogiczna – 28.01.2021r., godz. 15.00

Szkolenie online o Pracowniczych Planach Kapitałowych odbędzie się 27.01.2021r., o godz. 15.45.
Czas szkolenia ok.45 minut.

„Dokumentacja pracy szkoły, placówki, nauczyciela, wychowawcy” – 19.11.2020r., godz. 16.00 – 18.00 – szkolenie online.”

„Autoewaluacja pracy własnej nauczyciela” – data 05.11.2020r., godz. 16.00 -18.00 – szkolenie online.

 „Problematyka uzależnień” – 26.10.2020r., godz. 3.

„Profilaktyka i terapia. Nowe narkotyki” – 08.10.2020r., godz. 3.