Rady pedagogiczne, szkolenia

– Posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej –  26.01.2023r., godz. 15.00

– Szkolenie w ramach programów „Aktywna tablica” i Laboratoria Przyszłości”.
Wykorzystanie monitora interaktywnego i drukarki 3D – 14.12.2022r.

– Szkolenie: Pamięć i zapamiętywanie.
Usystematyzowanie wiedzy na temat pracy mózgu i jego możliwości w kontekście uczenia się – 22.11.2022r.

– Konferencja: W poszukiwaniu równowagi w trudnych czasach.
Rozwój i wsparcie kompetencji nauczycieli i wychowanków. – 18.11.2022r.

– Szkolenie: Rozpoznawanie zachowań trudnych i niebezpiecznych u dzieci i młodzieży. 
Ryzyko samobójstwa u ucznia – jak z nim rozmawiać – 25.10.2022r.

– Przedstawienie i omówienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023 – 15.09.2022r.