Zadanie inwestycyjne:

” Zakup samochodu ” 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej
63-233 Jaraczewo
Sekretariat Ośrodka
Tel/fax 062 7409701
Dyrektor Ośrodka
Tel 062 7409781
Strona WWW
cerekwica-mow.pl
Email Ośrodka
cerekwica-mow@home.pl

Zadanie inwestycyjne :  „Zakup samochodu”

Inwestor :   Samorząd Województwa Wielkopolskiego

1. Zaproszenie do składania ofert

2.   Złożone oferty.

3.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.