Zadania 2023

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej
63-233 Jaraczewo
Sekretariat Ośrodka
Tel/fax 062 7409701
Dyrektor Ośrodka
Tel 062 7409781
Strona WWW
cerekwica-mow.pl
Email Ośrodka
cerekwica-mow@home.pl

1. Nazwa zadania:

„Naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia w sali gimnastycznej „

2. Zakres rzeczowy:

 • Naprawa skrzynki rozdzielczej, naprawa oświetlenia sali wraz z wymianą lamp                                                              

3. Okres realizacji zadania:

Rok 2023

4. Zadanie sfinalizowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

5. Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem remontu

1. Nazwa zadania:

„Zakup ciągnika ogrodniczego „

2. Zakres rzeczowy:

 • Zakup ciągnika ogrodniczego z centralnym agregatem tnącym lub z agregatem tnącym

  z przodu posiadający duży zasięg koszenia min. 95 cm oraz obszar roboczy min. 7000m2                                                                         

3. Okres realizacji zadania:

Rok 2023

4. Zadanie sfinalizowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

5. Dokumentacja fotograficzna

1. Nazwa zadania:

„Wymiana nawierzchni alejek na terenie pałacowo-parkowym WSZPT-W w Cerekwicy Nowej „

2. Zakres rzeczowy:

 • ułożenie kostki granitowej części parkingu w celu ujednolicenia z istniejącymi już miejscami parkingowymi
 • wymiana nawierzchni ścieżek na nawierzchnię mineralną TEGRA
 • wymiana nawierzchni na bloki granitowe przed wejściem do pałacu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Okres realizacji zadania:

Rok 2023

4. Zadanie sfinalizowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

5. Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem remontu

6. Dokumentacja fotograficzna po zakończonym remoncie

1. Nazwa zadania :

„Poprawa stanu technicznego budynku kotłowni„

2. Zakres rzeczowy:

 • Rozebranie budynku kotłowni wraz z fundamentami.
 • Wykonanie w miejscu rozebranego budynku nowych fundamentów żelbetowych.
 • Wykonanie ścian nośnych i działowych z pustaków ceramicznych.
 • Wykonanie stropodachu pełnego z płyt żelbetowych prefabrykowanych.
 • Montaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Wykonanie izolacji termicznej zewnętrznej ścian i stropodachu.
 • Wykonanie pokrycia dachowego papowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.
 • Wykonanie robót wykończeniowych tynkarskich, posadzkarskich, malarskich i okładzinowych ścian i posadzek.
 • Wyposażenie budynku w instalacje elektryczne i niskoprądowe oraz wykonanie instalacji fotowoltaiki na dachu budynku.
 • Wykonanie instalacji grzewczej wraz z montażem powietrznej pompy ciepła.
 • Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.
 • Utwardzenie terenu z kostki granitowej.
 • Wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej.
 • Wyposażenie warsztatu.
 • Wyposażenie pomieszczeń socjalnych, toalety i łazienki.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Okres realizacji zadania:

Rok 2023

4. Zadanie sfinalizowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

5. Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem remontu

6. Dokumentacja fotograficzna po zakończonym remoncie