Zadania 2023

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej
63-233 Jaraczewo
Sekretariat Ośrodka
Tel/fax 062 7409701
Dyrektor Ośrodka
Tel 062 7409781
Strona WWW
cerekwica-mow.pl
Email Ośrodka
cerekwica-mow@home.pl

1. Nazwa zadania:

 „ Remont klatki schodowej wraz z wymianą części stolarki okiennej i drzwiowej  oraz uszczelnienie dachu przy kominach

     w budynku mieszkalnym nr 2”

W związku z pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu nr 681/2023/A z dnia 20 listopada 2023 r.  został zmieniony zakres rzeczowy remontu. Wykonano:  malaturę ścian i sufitów, wymieniono 6 okien w partii cokołu oraz uszczelniono dach przy kominach.

2. Zakres rzeczowy:

 • wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej klatki schodowej i  piwnicy
 • roboty tynkarskie i okładzinowe ścian i sufitów
 • odnowienie schodów wewnętrznych
 • roboty dekarskie- uszczelnienie dachu przy kominach                                                                                                                                                                         

3. Okres realizacji zadania:

Rok 2023

4. Zadanie sfinalizowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

5. Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem remontu

6. Dokumentacja fotograficzna po zakończonym remoncie

1. Nazwa zadania:

„Naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia w sali gimnastycznej „

2. Zakres rzeczowy:

 • Naprawa skrzynki rozdzielczej, naprawa oświetlenia sali wraz z wymianą lamp                                                              

3. Okres realizacji zadania:

Rok 2023

4. Zadanie sfinalizowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

5. Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem remontu

5. Dokumentacja fotograficzna po zakończonym remoncie

1. Nazwa zadania:

„Zakup ciągnika ogrodniczego „

2. Zakres rzeczowy:

 • Zakup ciągnika ogrodniczego z centralnym agregatem tnącym lub z agregatem tnącym

  z przodu posiadający duży zasięg koszenia min. 95 cm oraz obszar roboczy min. 7000m2                                                                         

3. Okres realizacji zadania:

Rok 2023

4. Zadanie sfinalizowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

5. Dokumentacja fotograficzna

1. Nazwa zadania:

„Wymiana nawierzchni alejek na terenie pałacowo-parkowym WSZPT-W w Cerekwicy Nowej „

2. Zakres rzeczowy:

 • ułożenie kostki granitowej części parkingu w celu ujednolicenia z istniejącymi już miejscami parkingowymi
 • wymiana nawierzchni ścieżek na nawierzchnię mineralną TEGRA
 • wymiana nawierzchni na bloki granitowe przed wejściem do pałacu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Okres realizacji zadania:

Rok 2023

4. Zadanie sfinalizowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

5. Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem remontu

6. Dokumentacja fotograficzna po zakończonym remoncie

1. Nazwa zadania :

„Poprawa stanu technicznego budynku kotłowni„

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr LIII/1048/23 z dnia 29 maja 2023 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych, dlatego też zmieniono nazwę zadania na:

 „ Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń

co zmieniło również zakres rzeczowy na:

Opracowanie koncepcji funkcjonalnej i architektonicznej, wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego dla branży: konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, wewnętrznych (c.o. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej), instalacji sanitarnych zewnętrznych( kanalizacja sanitarna, wodociągowa), instalacji: elektrycznej, odgromowej, niskoprądowych, wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego, uzyskanie: warunków zabudowy, mapy do celów projektowych oraz dokumentacji kosztorysowej ( kosztorys inwestorski i ofertowy, przedmiar robot, STWiOR). 

2. Zakres rzeczowy:

 • Rozebranie budynku kotłowni wraz z fundamentami.
 • Wykonanie w miejscu rozebranego budynku nowych fundamentów żelbetowych.
 • Wykonanie ścian nośnych i działowych z pustaków ceramicznych.
 • Wykonanie stropodachu pełnego z płyt żelbetowych prefabrykowanych.
 • Montaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Wykonanie izolacji termicznej zewnętrznej ścian i stropodachu.
 • Wykonanie pokrycia dachowego papowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.
 • Wykonanie robót wykończeniowych tynkarskich, posadzkarskich, malarskich i okładzinowych ścian i posadzek.
 • Wyposażenie budynku w instalacje elektryczne i niskoprądowe oraz wykonanie instalacji fotowoltaiki na dachu budynku.
 • Wykonanie instalacji grzewczej wraz z montażem powietrznej pompy ciepła.
 • Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.
 • Utwardzenie terenu z kostki granitowej.
 • Wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej.
 • Wyposażenie warsztatu.
 • Wyposażenie pomieszczeń socjalnych, toalety i łazienki.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Okres realizacji zadania:

Rok 2023

4. Zadanie sfinalizowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

5. Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem remontu

6. Dokumentacja fotograficzna po zakończonym remoncie

1. Nazwa zadania :

„Przebudowa części ciągów kanalizacyjnych”

2. Zakres rzeczowy:

 • Wymiana starych rur kamionkowych na nowe z atestowanych rur litych.
 • Na trasie istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje się nabudowanie studzienek tworzywowych 425, które będą pełnić role rewizji oraz zmian kierunku trasy instalacji.   
 • Nadzór Inspektora Terenów Zieleni.

3. Okres realizacji zadania:

Rok 2023

4. Zadanie sfinalizowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego