Wybory do Samorządu

Ogłoszenie o zajęciach – co to jest samorząd

Komisja wyborcza
Kandydatki do SU

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbędą się w poniedziałek 3 października 2022r.
od godz. 10.00 -11.00 w szkole.

ORGANIZATORZY
Szkolna komisja wyborcza.
Zespół d.s. szerzenia idei samorządności.