XX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój”

XX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój” pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim.

Nagrodę w kategorii 14 – 16 lat otrzymała Alicja Śliwińska.