WYNIKI  VI SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY 

O POWSTANIU KOŚCIUSZKOWSKIM

WYNIKI  VI SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O POWSTANIU KOŚCIUSZKOWSKIM

24 marca 2022r. w naszej placówce odbył się szkolny konkurs poświęcony historii powstania kościuszkowskiego. 24 marca minęła  228 rocznica wybuchu insurekcji, która miała ocalić Polskę. Niestety, powstanie zakończyło  się klęską Polaków i III rozbiorem Polski w 1795r. Nasze państwo zniknęło z mapy świata na 123 lata.
W konkursie wzięło udział 19 uczennic.  Oto wyniki konkursu:

I miejsce:     Julia Ch. kl.VIII, Paulina O. kl. I BS
II miejsce:    Natalia Ch.  kl.I BS
III miejsce:   Dominika T. kl.III BS
IV miejsce:   Aleksandra S. kl.II BS
V miejsce:    Natalia L. kl. II BS, Natalia Cz. kl.VIII
VI miejsce:   Oliwia W. kl.II LO,
VII miejsce:  Jagna G. kl. I BS, Natalia M. kl.VIII, Natalia M. kl.II BS
VIII miejsce: Martyna D. kl. VIII,
IX miejsce:   Ela K. kl.II BS, Maja T. kl.VIII,
X miejsce:    Amelia M. kl.II LO, Kornelia K. kl. II BS, Joanna K. kl. II BS
XI miejsce:   Otylia Z. kl. II BS, Karolina S. kl. VIII

 

K.S.