Dwa zadania „MALI LUDZIE-WIELKIE CZYNY” oraz  „Na tropach Białej i Czarnej Damy” otrzymały dotację w otwartym konkursie ofert Województwa Wielkopolskiego

Wykaz zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert, zleconych w formie wspierania na w roku 2023.
Dział 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195, § 2360 Łączna kwota dotacji: 1 000 000,00 zł.

 

 

 

STOWARZYSZENIE OD NOWA
Cerekwica Nowa
„MALI LUDZIE-WIELKIE CZYNY”
kwota dotacji 11 000,00
przyznane pkt. 21,33

Stowarzyszenie OD NOWA
Cerekwica Nowa
Na tropach Białej i Czarnej Damy – II edycja.
kwota dotacji 28 000,00
przyznane pkt. 19,17