Wyjazd do Domu Seniora „Bronek” w Szelejewie

W ostatnim tygodniu kwietnia br. dziewczęta należące do koła pomocy wolontariackiej kolejny raz wyjechały do Domu Seniora „Bronek” w Szelejewie. Odwiedziny w Domu są dla nas szczególnie ważne, ponieważ dają Podopiecznym wiele radości i napełniają serca szczęściem. Wszyscy czerpiemy z nich tak wiele… Już wkrótce ponownie ich odwiedzimy.