Wycieczka do Wrocławia

 

13 grudnia br. wychowanki i wychowawcy grupy V zorganizowali jednodniową wycieczkę do Wrocławia. W programie była wizyta na Jarmarku Bożonarodzeniowym, zwiedzanie Panoramy Racławickiej oraz Ogrodu Świateł Wrocław – Garden of Lights.
W ramach kształtowania kompetencji społecznych wychowanki zapoznały się z zasadami organizacji podróży różnymi środkami komunikacji publicznej, samodzielnie zakupiły bilety, poznały zasady poruszania się po dworcu kolejowym. Wycieczka miała charakter edukacyjny i rekreacyjny, zrealizowaną ją ze środków własnych grupy. Bilety wstępu do Panoramy Racławickiej zakupiło Stowarzyszenie OD NOWA.