Wycieczka do Wielkopolskiego Centrum Recyklingu

W związku z tym jak wiele działań staramy się podejmować jaki koło ekologiczne, które pozwala na wyrobienie u młodzieży nawyków i postaw proekologicznych. Została zorganizowana wycieczka do Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Jednym z głównych priorytetów wyjazdu do WCR w Jarocinie była edukacja ekologiczna, która odgrywa kluczową rolę w działaniu koła zainteresowań oraz procesie uświadamiania młodzieży o niezwykle ważnej roli segregacji odpadów.
Celem wycieczki było:
– zapoznanie młodzieży z wyglądem i przeznaczeniem wysypiska śmieci
– zapoznanie ze sposobami segregacji odpadów,
uzmysłowienie konieczności segregowania odpadów,
– poznanie zawodu ludzi pracujących w WCR