Wybory do SU

Samorząd Uczniowski jest w świetle obowiązującego prawa jednym z organów szkoły, niezależnym od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych. Powołanie Samorządu Uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. Zgodnie z jej zapisem Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły, którzy w demokratycznych wyborach wyłaniają swoich przedstawicieli zasiadających w organach SU.
W naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego na nowy rok szkolny 2021/22 odbyły się 30 września 2021 r. Wybory poprzedzone były dwutygodniową kampanią wyborczą. W trakcie kampanii kandydatki przedstawiały swoje programy i postulaty, prezentacje odbywały się w formie plakatów i debat koleżeńskich. Podsumowaniem kampanii był konkurs z wiedzy o Samorządzie Uczniowskim pt.: „Co to jest Samorząd Uczniowski”, który przeprowadzono 23 września podczas spotkania kandydatek ze społecznością szkolną.
W tegorocznych wyborach uprawnionych do głosowania było 107 osób, do głosowania przystąpiło 96 osób tj. 89,72% frekwencji
W wyborach kandydowało 8 uczennic, z których większością głosów do zarządu SU zostały wybrane:
Kinga W. 83 głosy – przewodnicząca
Julia K. 66 głosów – wiceprzewodnicząca
Emilia J. 48 głosów – sekretarz
Laura W. 36 głosów – skarbnik
Weronika K. 33 głosy – członek

Nowo wybranej radzie SU życzymy owocnej pracy!
UK.,J.M.,M.R.