Przeprowadzono wybory do samorządu na rok szkolny 2020/21

Samorząd Uczniowski jest w świetle obowiązującego prawa jednym z organów szkoły, niezależnym od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych. Powołanie Samorządu Uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. Zgodnie z jej zapisem Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły, którzy w demokratycznych wyborach wyłaniają swoich przedstawicieli zasiadających w organach SU.

W naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego na nowy rok szkolny 2020/21 odbyły się 23 września 2020 r. Wybory poprzedzone były dwutygodniową kampanią wyborczą. W trakcie kampanii kandydatki przedstawiały swoje programy i postulaty, prezentacje odbywały się w formie plakatów i debat koleżeńskich. Podsumowaniem kampanii był konkurs z wiedzy o Samorządzie Uczniowskim pt.: „Co to jest Samorząd Uczniowski”, który przeprowadzono 21 września podczas spotkania kandydatek ze społecznością szkolną.

W tegorocznych wyborach uprawnionych do głosowania były 122 osoby, do głosowania przystąpiły 73 osoby tj. 60% frekwencji
W wyborach kandydowało 10 uczennic, z których większością głosów do zarządu SU zostały wybrane:

Samanta K. 47 głosów – przewodnicząca
Karolina Z. 37 głosów – zastępca przewodniczącej
Klaudia W. 26 głosów sekretarz/skarbnik

Nowo wybranej radzie SU życzymy owocnej pracy!
UK.,J.M.,M.R.