Wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego

8 października br. odbyły się wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego naszego Ośrodka, poprzedzone kampanią wyborczą, w trakcie której kandydatki prezentowały swoje programy. Komisja wyborcza w składzie: Sandra W., Klaudia M., Oliwia K., Julia S. oraz opiekunowie SU, czuwali nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów: Zgodnie z Regulaminem w skład prezydium Samorządu Uczniowskiego weszło pięć osób z największą liczbą głosów.