Wieczór poetycki ” Wiosna w poezji”

„WIOSNA W POEZJI”
„Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty” właśnie słowami tej przepięknej piosenki Marka Grechuty rozpoczął się w naszym Ośrodku wieczór poetycki. Tematem przewodnim naszego spotkania była oczywiście wiosna, która właśnie dziś 21 marca żegna zimę. Pomimo grymaśnej pogody za oknem na poddaszu naszego Ośrodka panował pogodny i wesoły nastrój, a to wszystko dzięki pięknym wierszom przygotowanym przez nasze wychowanki. ” W jakich butach przyjdzie wiosna?”, ” List do Wiosny „, „Kwiecień plecień”, „Wiosna tuż, tuż”, „Szalona wiosna” to tylko kilka utworów, które podczas wieczoru poetyckiego mogła wysłuchać zebrana społeczność. Tematyka wierszy związana była z wiosną, życiem, odrodzeniem i pięknem świata. Całości słowom poezji dopełniła muzyka z odgłosami wiosennego wiatru czy przylatujących ptaków. Wychowanki powróciły do swoich grup wychowawczych z szerokim uśmiechem i nadzieją, że wreszcie zawitała tak upragniona wiosna.
Żegnaj zimo, witaj wiosno!!!
A. K.