„Wesoły Piknik” Fundacji Ogród Marzeń w Jarocinie

Wczorajszy dzień dla dwóch wolontariuszek z koła pomocy wolontariackiej Karoliny G. i Margerity F. upłynął pracowicie. Po raz pierwszy dziewczęta miały okazję uczestniczyć w „Wesołym Pikniku” Fundacji Ogród Marzeń w Jarocinie. Wolontariuszki zbierały pieniądze na pomoc w leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu Ziemi Jarocińskiej – m.in. na leki, operacje, sprzęt rehabilitacyjny, zajęcia z logopedii.

Opiekunowie koła pomocy wolontariackiej
Z.G., R.K.