Warsztaty na temat zdrowia

w kontekście szkodliwości

palenia papierosów

15 listopada w godzinach popołudniowych odbyły się warsztaty prowadzone przez Panią Elżbietę Wejman przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jarocinie. Celem spotkania było zwiększenie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Były to ciekawe i atrakcyjne zajęcia. 

Dziękujemy😊