Uroczystość otwarcia pracowni gastronomicznej

Uroczystość otwarcia pracowni gastronomicznej odbyła się w poniedziałek 4 września, uczestniczyły w niej Pani Marszałek Paulina Stochniałek członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pani Violetta Słupianek Dyrektor Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Pani Elżbieta Tanaś Starszy Wizytator Delegatury w Kaliszu Kuratorium w Poznaniu.