„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”

#SzkołaPamięta.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci” (Wisława Szymborska)

Społeczność szkolna WSZPT-W w Cerekwicy Nowej w sposób szczególny kultywuje pamięć, o tych którzy odeszli. 31.10.2022 r. delegacja społeczności szkolnej w składzie: przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego oraz uczennice zrzeszone  w drużynie pożarniczej wraz z opiekunami, udała się na Cmentarz w Jarocinie i Cerekwicy. Dziewczęta zapaliły symboliczne znicze na grobach nieżyjących: nauczycieli-pracowników naszej placówki, Powstańców Wielkopolskich, harcerzy i strażaków. Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi naszych podopiecznych na potrzebę pielęgnacji pamięci o tych, którzy odeszli.                       

 U.K. K.K.