Tydzień Tolerancji i Życzliwości

Tydzień Tolerancji i Życzliwości
Od 15 do 21 listopada 2021r. w naszym Ośrodku trwał Tydzień Tolerancji i Życzliwości. Ten czas był okazją do przypomnienia i pielęgnowania ważnych wartości w życiu człowieka. Dobro, życzliwość, tolerancja, prawa człowieka rozumiane i stosowane w autentyczny oraz jasny sposób, są podstawą prawidłowego rozwoju młodych ludzi i budowania pokoju.
Wychowanki uczestniczyły w pogadankach tematycznych dotyczących tolerancji, poznały historię powstania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dowiedziały się jak wielką rolę w powstaniu tego ważnego dokumentu miała Eleonora Roosevelt – kobieta walcząca z nietolerancją wobec siebie i innych. Kobieta, która pomimo sieroctwa, trudnego dzieciństwa, braku zrozumienia
i inności, stała się działaczką społeczną, walczącą o prawa człowieka. Podczas Tygodnia Tolerancji i Życzliwości nosiliśmy przypięte do odzieży słoneczka, jako symbol naszej nauki tolerancji i życzliwości wobec innych osób
i ich odmienności. Dziewczęta przygotowały swoje zobowiązania dotyczące budowania relacji opartych na tolerancji i dobroci, zapisując je na papierze
w kształcie liści i tak powstało Drzewo Życzliwości. Zielone liście z ich treścią są symbolem okazanych już gestów życzliwości wobec innych, żółte stanowią zobowiązanie do poprawy i chęć czynienie dobra, czerwone to informacje
o nieudanych próbach, które należy poprawić.
Odbył się również ranking życzliwości. Cała społeczność naszej placówki wybierała najbardziej życzliwe wychowanki i pracowników. W gronie najbardziej życzliwych osób znaleźli się panowie: Janusz B., Maciej K., oraz panie: Kasia R., dyrektor Karolina K., oraz Paulina M. Z kolei najbardziej życzliwymi wychowankami w plebiscycie zostały Oliwia W. (gr. MOS), Julia Ch. (gr. V), Kinga W. (gr. VII), Laura G. (gr. VII), Emilka J. (gr. II), Laura W. (gr. VII).
GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZLIWOŚĆ