SZKOŁA PAMIĘTA

Żywa lekcja historii

W 83. rocznicę utworzenia w Cerekwicy Nowej niemieckiego obozu przesiedleńczego dla Polaków internowanych z powiatu jarocińskiego oraz w 1. rocznicę odsłonięcia tablicy upamiętniającej to wydarzenie, uczennice naszej placówki uczestniczyły w spotkaniu z panią Marią Sobocką.
Pani Maria wraz z delegacją ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz z dyrekcją WSZPT-W w Cerekwicy Nowej swoją wizytę rozpoczęła od złożenia wiązanki kwiatów i zniczy przed tablicą pamiątkową, przed którą nasze harcerki pełniły wartę honorową.

Następnie odbyło się spotkanie naszego gościa z uczennicami. Swoje wspomnienia pani Maria rozpoczęła bardzo wymownym cytatem: „ Wolność nie jest nam dana raz na zawsze”. Rodzina państwa Sobockich z Łukaszewa – rodzice i troje dzieci – została wysiedlona ze swojego gospodarstwa i internowana w Cerekwicy Nowej w dniu 26 października 1939 roku. Przebywali tam 6 tygodni, do 9 grudnia 1939r. Podczas spotkania dziewczęta dowiedziały się w jaki sposób przebiegało wysiedlenie, przyjęcie do obozu przejściowego, kto sprawował zwierzchnictwo nad obozem oraz jak wyglądało w nim życie. Zasady pobytu w obozie określał regulamin, w którym były zakazy i nakazy, do których bezwzględnie musieli się stosować internowani. Osadzonym Polakom dokuczały ciasnota, brak właściwego wyżywienia oraz poczucie niepewności o dalszy los.
W niemieckim obozie przesiedleńczym w Cerekwicy Nowej  w okresie od 26.10. do 9.12. 1939r. przebywało od 250 do 270 osób. Do Generalnej Guberni do Opoczna z obozu w Cerekwicy ostatecznie wywieziono 251 wysiedlonych, a z powiatu jarocińskiego łącznie 1202 osoby.

Dziewczęta z uwagą słuchały wspomnień pani Marii i podziękowały jej za spotkanie.

 

K.S.