Świadoma zagrożeń zwiększam swoje bezpieczeństwo

W niedzielne popołudnie, 8.01.2023 r., wychowanki z grupy drugiej i trzeciej wzięły bardzo aktywny udział w zajęciach samoobrony. Dziewczęta nabywały wiadomości i umiejętności z zakresu zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia. Poznały techniki, dzięki którym mogą ograniczyć swoją bezbronność w razie użycia wobec nich przemocy. Głównym celem zajęć było uświadomienie uczestniczkom, jakie zagrożenia mogą je spotkać w codziennym życiu oraz w jaki sposób powinny w takich sytuacjach reagować. W związku z dużym zainteresowaniem dziewcząt już planowane są kolejne spotkania z zakresu samoobrony.