SPRAWIEDLIWY WSRÓD NARODÓW ŚWIATA

# SZKOŁA PAMIĘTA
SPRAWIEDLIWY WSRÓD NARODÓW ŚWIATA
Tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przyznawany jest od 1963 r. przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Otrzymują go osoby, które w czasie II wojny światowej ratowały Żydów. Za ich ukrywanie tylko w okupowanej przez Niemców Polsce groziła kara śmierci.

10 września 2023 r. odbędzie się beatyfikacja rodziny Ulmów, która w czasie II wojny światowej ukrywała ośmioro Żydów. Niestety, w wyniku donosu wszyscy Żydzi i cała rodzina Ulmów – rodzice i sześcioro dzieci oraz siódme, jeszcze nienarodzone – zostali zamordowani przez Niemców. Wiktorię i Józefa Ulmów uhonorowano tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata – 13 września 1995 roku.
W związku z beatyfikacją rodziny Ulmów zaplanowaliśmy na początku maja 2023r. w naszym Ośrodku działania, których celem jest upowszechnianie wiedzy o Polakach , ratujących z narażeniem życia osoby narodowości żydowskiej w czasie II wojny światowej . Informacje na ww. temat są przekazywane w trakcie pogadanek przeprowadzanych na lekcjach historii , historii i teraźniejszości oraz godzinach wychowawczych, ponadto uczennice wykonały gazetki ścienne upamiętniające Polaków, którzy ratowali osoby narodowości żydowskiej oraz piszą na ten temat referaty. Wiedza o tych wydarzeniach będzie upowszechniana również w czerwcu poprzez projekcję tematycznych filmów dokumentalnych , a we wrześniu odbędzie się spotkanie z historykiem –regionalistą oraz zostanie zorganizowany konkurs wiedzy dotyczący relacji polsko- żydowskich w czasie II wojny.

K.S.