Goście z Domu Seniora w Szelejewie

29 sierpnia 2023 r. naszą placówkę odwiedzili właściciele i dyrektor Domu Seniora „Bronek” w Szelejewie. Miejsce to jest doskonale nam znane, a przede wszystkim naszym wychowankom, bowiem wspierają podopiecznych „Domu” w ramach pomocy wolontariackiej. Spotkanie było okazją do umocnienia współpracy i omówienia kierunku działań pomocowych na rzecz Seniorów w nadchodzącym roku szkolnym. Nasi Goście podkreślili zaangażowanie wolontariuszek. Dziewczęta są mile widziane i oczekiwane nie tylko przez pensjonariuszy Domu Seniora, ale także personel z którym współpracują podczas wizyt.