Projekt „Mocni w Prawie”

28 sierpnia 2023 r. wychowanki brały udział w projekcie „Mocni w Prawie”. Ideą Programu jest propagowanie wśród młodzieży edukacji i wiedzy prawnej oraz poszerzanie świadomości w tym zakresie. Ponadto Projekt ma na celu oddziaływanie prewencyjne – zapobieganie łamaniu norm i zasad życia społecznego oraz przestępczości wśród młodzieży. Poprzez zajęcia dziewczęta były zachęcane do czynnego udziału w życiu społecznym, prezentowania obywatelskich i patriotycznych postaw. Lekcję prawną prowadził Pan Radosław Jaśkiewicz, prawnik z Kancelarii Adwokackiej w Jarocinie.