SPOTKANIE Z HISTORYKIEM – REGIONALISTĄ

SPOTKANIE Z HISTORYKIEM – REGIONALISTĄ
25 września 2023 r. uczennice WSZPT- W w Cerekwicy Nowej uczestniczyły w spotkaniu
z historykiem regionalistą, wiceburmistrzem Gostynia, autorem książek historycznych i kryminałów, panem Grzegorzem Skorupskim. Myślą przewodnią prelekcji była „ Historia Żydów”. Ta tematyka spotkania wynikała z działań prowadzonych w naszej szkole w związku z beatyfikacją rodziny Ulmów. Podczas wykładu dziewczęta poznały fakty dotyczące historii narodu żydowskiego w Europie aż do czasów II wojny światowej. Uczennice dowiedziały się też, jakie postawy przyjmowali Polacy wobec holocaustu. Pan Skorupski, podczas wykładu, postawił pytania , które zainicjowały dyskusję:
– Czy stać nas na to, by uznać inność?
– Czy dziś wokół nas są mniejszości , które doznają niechęci?
– Czy dziś stać nas na heroizm?
Mamy nadzieję na kolejne interesujące spotkanie z panem Grzegorzem Skorupskim.
K.S.