Spotkanie dotyczące Światowego Dnia Walki z Rakiem

W dniu 6.02.2021r. wychowanki całej placówki wzięły udział w spotkaniu dotyczącym Światowego Dnia Walki z Rakiem (4 luty). Spotkanie miało cel profilaktyczny na zasadzie pogłębienia wiadomości na temat choroby cywilizacyjnej jakim jest rak. Omówiono szereg znanych przyczyn wyzwalających chorobę, a także uwrażliwiono dziewczęta na eliminację złych nawyków, tym samym promując zdrowy styl życia. Przedstawiony temat wzbudził zainteresowanie szczególnie wśród nowoprzybyłych wychowanek, które jeszcze po zakończeniu prelekcji zaspakajały ciekawość zadając pytania. Dużo uwagi poświęcono samobadaniu piersi, w jaki sposób to robić i kiedy. Dodatkowo dla każdej grupy wychowawczej przekazano broszurkę dotyczącą instruktażu samobadania piersi.
M.S