Rocznica utworzenia obozu przejściowego
w Cerekwicy Nowej.
Spotkanie ze świadkiem wydarzeń.

# SZKOŁA PAMIĘTA
Rocznica utworzenia obozu przejściowego w Cerekwicy Nowej.
Spotkanie ze świadkiem wydarzeń.
26 października 2023 roku minęła 84. rocznica utworzenia w Cerekwicy Nowej niemieckiego obozu przesiedleńczego dla Polaków z powiatu jarocińskiego. W tym dniu naszą szkołę odwiedziła pani Maria Sobocka, która z rodziną była w 1939 roku internowana. Pani Maria wraz z delegacjami ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie z panią starostą Lidią Czechak, Dyrekcji WSZPT-W w Cerekwicy Nowej, kombatantów i uczennic naszej szkoły złożyła wiązankę kwiatów i znicze przed tablicą upamiętniającą mieszkańców powiatu jarocińskiego osadzonych w Cerekwicy. Wartę honorową pełniły harcerki z naszej placówki.
Następnie odbyło się spotkanie zaproszonego gościa z uczennicami. Pani Maria Sobocka opowiedziała dziewczętom jak przebiegało wysiedlenie z domów i gospodarstw, jak wyglądało przyjęcie do obozu przejściowego oraz jak wyglądało w nim życie.
W niemieckim obozie przesiedleńczym w Cerekwicy Nowej w okresie od 26 października do 9 grudnia 1939 roku przebywało od 250 do 270 osób. Do Generalnej Guberni do Opoczna z obozu w Cerekwicy wywieziono 251 osób, a z powiatu jarocińskiego łącznie 1202 osoby.
Dziewczęta serdecznie podziękowały pani Marii za spotkanie.
K.S.