„Przerwa na czytanie- bicie rekordu  w czytaniu

na przerwie”

 

#SzkołaPamięta

W dniu 20.10.2022 r. 71 uczennic ze Szkoły Podstawowej, Branżowej Szkoły I Stopnia i Liceum Ogólnokształcącego, funkcjonujących w Wielkopolskim Samorządowym Zespole Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej,  17 pracowników pedagogicznych oraz 6 niepedagogicznych wzięło udział w III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie- bicie rekordu w czytaniu na przerwie”

Społeczność naszej placówki (uczennice, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i pracownicy administracji) czytała swoją książkę w wybranym przez siebie miejscu.

Celem akcji był:

– propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży,

– kształcenie nawyków czytelniczych niedostosowanych społeczne, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie,

– motywowanie uczennic do czytania i poszukiwania w literaturze prawdy, dobra i piękna,

– kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i wzbogacanie zasobów słownictwa,

– wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnych wartości, uczenie wartości moralnych,

– kształtowanie postaw prospołecznych,

– promowanie zdrowego stylu życia wolnego od używek

Efektem akcji będzie

– podniesienie kultury czytelniczej ( książka staje się jedną z form spędzania wolnego czasu),

– minimalizowanie lęku i zachowań agresywnych oraz zaburzeń emocjonalnych,

– poprawa koncentracji, wyciszenie i zwiększenie motywacji do nauki,

– umiejętność redagowania różnych form wypowiedzi pisemnej,

– rozbudzanie refleksji na temat życia codziennego i zagrożeń płynących ze współczesnego świata

Organizatorem akcji jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

 

Henryka Groch