Podsumowanie projektu

„ UCZĘ SIĘ POMAGAĆ –

AKTYWNA WOLONTARIUSZKA”

Zakończenie projektu

W dniu 7 grudnia br. w naszej placówce odbyło się podsumowanie projektu „ UCZĘ SIĘ POMAGAĆ- AKTYWNA WOLONTARIUSZKA” – III EDYCJA. Projekt realizowano we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. J. Korczaka w Borzęciczkach. Celem projektu był rozwój aktywności i postaw prospołecznych poprzez promowanie idei wolontariatu.
Wśród zaproszonych gości były pani Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW oraz pani Aldona Klinkosz Dyrektor SOSW im. J. Korczaka w Borzęciczkach.
Podczas spotkania zaprezentowano efekty „KUŹNI TALENTÓW” w postaci występów grupy cyrkowej, grupy teatralnej, wytworów rękodzieła artystycznego. Przedstawiono prezentację opisującą cały przebieg projektu.
Spotkanie było też okazją do tradycyjnego już przekazania przez panią Dyrektor Dorotę Kinal prezentów świątecznych dla wychowanek WSZPT-W i zaproszonych wychowanków SOSW.
Przeżyliśmy czas pełen emocji, wspomnień, wzruszeń i radości.
Wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystości oraz pomogli w jej przygotowaniu bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy również za przekazane prezenty” od Mikołaja „ i przepyszny tort na zakończenie od pani Dyrektor Aldony Klinkosz.
Kto nie był, niech żałuje i dokładnie przyjrzy się jak było, na załączonych zdjęciach i filmikach.

WOLONTARIUSZKI
z opiekunami Z.G, R.K.