Podsumowanie projektu
„Na tropach Białej i Czarnej Damy”

Projekt współfinansowany przez:

Podsumowanie projektu

„Na tropach Białej i Czarnej Damy”

Wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat Wielkopolski wśród dzieci i młodzieży.

Od 6 kwietnia br. do 30 listopada 2020r. w Wielkopolskim Samorządowym Zespole Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej realizowany był projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenia OD NOWA pt. „ Na tropach Białej i Czarnej Damy”. Celem zadania było upowszechnienie wiedzy na temat Wielkopolski wśród obecnych w placówce wychowanek poprzez ukazanie życia i działalności kobiet w dawnych czasach, mieszkających w zamkach i pałacach, znajdujących się na terenie Wielkopolski. Ponadto dzięki projektowi wychowanki miały okazję poznania ciekawych miejsc i zabytków związanych z historią Wielkopolski, poszerzenia wiedzy o własnym kraju, zapoznania się z warunkami życia kobiet
w poprzednich wiekach, rozwijania umiejętności literackich i plastycznych.

Podsumowanie projektu odbyło się 27 listopada 2020r. w gronie wychowanek i wychowawców z placówki. Była to doskonała okazja do omówienia realizacji projektu, wspomnienia najciekawszych atrakcji związanych z wyjazdami, organizowanymi konkursami. W ramach przedsięwzięcia „Na tropach Białej i Czarnej Damy” 70 wychowanek uczestniczyło w konkursie literackim pod nazwa „Gdybym była Białą/Czarną Damą w dzisiejszych czasach…”, tyle samo w konkursie plastycznym o nazwie :„Biała i Czarne Damy z wielkopolskich pałaców – zainspiruj się ich życiem ” – Teofila z Działyńskich Szołdrska – Potulicka z Kórnika, Izabela z Czartoryskich Działyńska z Gołuchowa, Wanda z Rotkiewiczów Koczorowska z Bruczkowa. Podopieczne z WSZPT-W w Cerekwicy Nowej uczestniczyły w dwóch jednodniowych wycieczkach autokarowych do Kórnika i Gołuchowa, dzięki czemu miały okazję poznać piękno ziemi i zabytków Wielkopolski.

W czasie wakacji grupa sześciu wychowanek uczestniczyła w pięciodniowym aktywnym wypoczynku w Ośrodku Kultury i Rekreacji – Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie. Spotkanie podsumowujące wykorzystano wychowawczo do uświadomienia wychowankom ich osiągnięć i sukcesów związanych z konkursami, zdobywaniem wiedzy oraz kształtowaniem prawidłowych postaw i zachowań należnych kobiecie na przykładzie trzech prezentowanych w projekcie Dam. Podkreślono bezpieczne zachowanie w czasie podróży i na wycieczkowych szlakach oraz przestrzeganie zasad związanych z obostrzeniami epidemicznymi. Podczas spotkania wychowankom wręczono nagrody i dyplomy, zdobyte w drugiej edycji konkursu literackiego i plastycznego, co wpłynęło na podtrzymanie pozytywnej zmiany w realizowanych obszarach. Wychowanki bardzo pozytywnie wspominały realizowany projekt, podkreślały znaczenie bezpośrednich form zdobywania wiedzy poprzez udział w wycieczkach, wypowiedzi literackie i plastyczne, prezentacje multimedialne, które w ich ocenie pozwoliły im zapamiętać i utrwalić więcej wiadomości, niż podczas tradycyjnych form zdobywania wiedzy.