Piesza wycieczka do miejscowości Bruczków w ramach projektu „ Na tropach Białej i Czarnej Damy – II edycja”

W piątek 13 maja 2023r. Dziewczęta z WSZPT-W w Cerekwicy Nowej uczestniczyły w pieszej wycieczce do miejscowości Bruczków w ramach projektu „ Na tropach Białej i Czarnej Damy – II edycja”. Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenia OD NOWA, działającego od 11 lat przy Ośrodku w Cerekwicy Nowej. Dziewczętom towarzyszyli wychowawcy pani pani dyrektor Małgosia i pani wicedyrektor Karolina oraz piękna pogoda i dobre nastroje. W Bruczkowie dziewczęta wysłuchały historii na temat życia, działalności pedagogicznej, patriotycznej i dobroczynnej Wandy Koczorowskiej – właścicielki majątku Bruczków i założycielki jedynej w Wielkopolsce działającej w zaborze pruskim prywatnej szkoły dla polskich dzieci z ubogich rodzin i domu dziecka. Wychowanki zwiedziły również Kaplicę ufundowaną przez Wandę Koczorowską i wysłuchały opowieści pani Jolanty Janickiej z czasów II wojny światowej dotyczącej tragicznych losów wielu polskich dzieci, przywiezionych do Bruczkowa, a następnie zesłanych do Rzeszy Niemieckiej w celu germanizacji. Pani Jolanta umożliwiła wychowankom obejrzenie kaplicy, zwróciła uwagę zwiedzających na oryginalne freski i opowiedziała o zwyczajach związanych z pielęgnowaniem pamięci o Wandzie Koczorowskiej za co serdecznie dziękujemy.
A.O