Pamiętamy o tych, którzy odeszli –

-w dzień Wszystkich Świętych wspomina się zmarłych i czci

pamięć o nich.

Pamiętamy o tych, którzy odeszli – w dzień Wszystkich Świętych wspomina się zmarłych i czci pamięć o nich.
Społeczność WSZPT-W w Cerekwicy Nowej w sposób szczególny kultywuje pamięć o nieżyjących nauczycielach oraz pracownikach naszej placówki, zapalając symboliczny znicz na ich grobie. W tym celu 29 października 2021 r. przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunką udały się na cmentarz w Jarocinie. Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi naszych podopiecznych na potrzebę pielęgnacji pamięci o tych, którzy odeszli.
U.K.