„Obudzić śpiących”

Gdy szedłem raz od Warty,
sam jeden w ciemną noc,
stał o swą broń oparty
wielkopolski harcerz nasz.
Ty, młody skaucie, powiedz nam,
co ty tu robisz w nocy sam?
Ja stoję dla Ojczyzny mej,
Ojczyzno moja, żyj!

9 listopada nasza drużyna wzięła udział w akcji „Obudzić śpiących” na jarocińskim dworcu PKP. Akcja ma celu przypomnienie o buncie, do którego doszło w nocy z 8 na 9 listopada 1918 roku w jarocińskich koszarach. Wtedy to dowództwo w jednostce zostało przejęte przez Polaków. Mimo że było ich zaledwie 120 na ogólną liczbę 800 żołnierzy pruskich. Polacy opanowali też najważniejsze punkty w mieście, w tym również dworzec kolejowy. Hasło akcji, która prowadzona była na peronach i w pociągach między 5.00 a 9.00, zostało zaczerpnięte ze wspomnień Stanisława Karolczaka – powstańca wielkopolskiego rodem z Jarocina. Opisując wydarzenia z 1918 r. podkreślił, że mieszkańcy zostali „zbudzeni okrzykami, strzałami i biciem dzwonów kościelnych”. Podróżni – dokładnie 105 lat później – w czwartkowy poranek usłyszeli dźwięki werbla, dzwonka i pieśni patriotycznych.
Z harcerskim pozdrowieniem druhny z 10 DSH ⚜🇵🇱