Na tropach Białej i Czarnej Damy – II edycja

5 i 8 maja 2023r. odbyły się w Ośrodku w Cerekwicy Nowej spotkania organizacyjne dla wychowanek dotyczące realizacji projektu

Na tropach Białej i Czarnej Damy – II edycja

współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenia OD NOWA

 

Obecny projekt jest kontynuacją poprzedniej edycji Na tropach Białej i Czarnej Damy, dotyczącej poznania pięknych w Wielkopolsce miejsc takich jak: Kórnik, Gołuchów, Bruczków oraz związanych z nimi ważnych w historii Polski kobiet -Teofili z Działyńskich Szołdrskiej- Potulickiej – właścicielki Kórnika, Izabelli Elżbiety z Czartoryskich Działyńskiej, żony Jana Działyńskiego, córki ks. Adama Jerzego Czartoryskiego i ks. Anny z Sapiehów – właścicielki posiadłości w Gołuchowie, które swoją działalnością wpływały na życie kulturalne i gospodarcze oraz zasłynęły z patriotyzmu. Wychowankom przybliżona zostanie również postać Wandy Koczorowskiej – właścicielki Bruczkowa, która w swojej posiadłości w czasie zaborów prowadziła dom dziecka dla polskich dzieci i polską szkołę, i która w pamięci społeczności lokalnej jest kobietą niezwykłą, z charyzmą, dobrą, choć tragiczną.

Głównym celem zadania Na tropach Białej i Czarnej Damy – II edycja jest upowszechnienie wśród wychowanek Ośrodka w Cerekwicy Nowej wiedzy na temat Wielkopolski poprzez ukazanie życia kobiet w dawnych czasach, mieszkających w zamkach i pałacach, znajdujących się na terenie Wielkopolski. Ponadto dzięki projektowi wychowanki będą miały okazję do poznania ciekawych miejsc i zabytków związanych z historią Wielkopolski, poszerzenia wiedzy o własnym kraju, zapoznania się z warunkami życia kobiet w poprzednich wiekach, rozwijania umiejętności literackich i plastycznych, spędzenia wolnego czasu w sposób konstruktywny na świeżym powietrzu.    

Spotkania organizacyjne dotyczyły zachęcenia wychowanek do udziału w projekcie poprzez przybliżenie postaci: Teofili z Działyńskich Szołdrskiej- Potulickiej, Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej  oraz Wandy Koczorowskiej. Poznanie życia i działalności kobiet pozwoliło wprowadzić dziewczęta do projektu, a także umożliwiło zapoznanie z ich osiągnięciami w kontekście zadań konkursowych. Dziewczęta zapoznały się z biografią, osiągnięciami, działalnością oraz sukcesami trzech kobiet – Dam.

 Aniela Ordanik – koordynatorka projektu