„Na Świętego Marcina, każde dziecko to wie,
w każdym poznańskim domu rogale się je”

Dzień św. Marcina, w naszej Szkole obchodzimy uroczyście, rokrocznie kultywujemy tradycję pieczenia rogali. Tym razem Szkolny konkurs pieczenia rogali odbył się 8 listopada, wzięło w nim udział 14 uczennic Branżowej Szkoły I Stopnia. Natomiast 9 listopada odbyło się podsumowanie konkursu połączone z degustacją, podczas której uczennice przedstawiły prezentację pt.: „Skąd rogale w Poznaniu”, uczestniczki konkursu, za sporządzenie smakowitych rogali, otrzymały gratulacje i nagrody.
Dziękujemy naszym uczennicom!